Om oss

Företagets historia i korthet
Lundins Transporter startades 1949 och bestod då av taxiverksamhet och 1950 började man köra kvällstidningar från tågen i Norrtälje. Nuvarande ägare övertog företaget 1988 tillsammans med två bröder, vid den tidpunkten var det totalt 5 personer anställda. Man fortsatte med taxirörelsen fram till 1994/1995.

1998 var ett betydande år för Lundins Transporter då man började expandera i rask takt och sedan år 2000 ägs företaget av Per-Ola Lundin.